Digitala tjänster och processer

Globaliseringen och digitaliseringen innebär både utmaningar och möjligheter som i stort sett berör oss alla på många olika sätt.

Teknik, affärsmodeller, tjänster, förväntningar och behov utvecklas och förändras hela tiden, och nu står vi inför stora utmaningar som tvingar fram snabba lösningar som är hållbara. EU fokuserar på detta i kommande programperiod efter 2021, och kommer att leda arbetet genom programmet Digitala Europa. 

Styrkeområdet Digitala tjänster och processer fångar upp, utvecklar och driver innovationsprojekt och idéer, för att snabbare och effektivare använda de resurser som vi har i Gävleborg. Vi ska erbjuda möjligheter att växla upp, testa, koppla ihop, finansiera och sprida dem. Vi arbetar för att utveckla en Digital innovationshubb som motor för detta. 

I Gävleborg har vi många spetsar både inom näringsliv och forskning som ligger i framkant inom till exempel positionering, sensorteknologi, hydraulik och 5G. Både stora världsledande exportföretag och små- och medelstora företag arbetar på olika sätt för att utveckla det digitala området, både i sin egen organisation och för sin marknad. Med teknik- och tjänsteutveckling, tjänster och produkter, affärsmodeller och tillämpning i olika former skapas stora möjligheter till innovation och en hållbar utveckling och tillväxt.

Vi har flera framgångsrika kluster som arbetar med att utveckla möjligheterna för företagen så att de blir hållbart konkurrenskraftiga och har ett utvecklat arbetssätt och samverkan för att leda innovativa idéer vidare. Tillsammans lyfter och utvecklar vi de styrkor vi har idag och bidrar med kunskap och kompetens för övriga styrkeområden så att vi gemensamt bidrar med innovativa och hållbara lösningar på samhällsutmaningarna. Vi ska vara en samlande plats där innovativa idéer kan tas vidare och synliggöras för omvärlden, det är min vision!

Anna Beminge Linde