Om projektet

Projektet Innovationsklivet ska underlätta för personer med idéer och lösningar på problem eller utmaningar genom att tydliggöra vilka innovationsfrämjande tjänster som finns i Gävleborg och var de kan få stöd i sitt entreprenörskap, oavsett var i länet de befinner sig eller vilka de är.

Med gemensamma krafter och kompetenser ska ett sammanhållet, tydligt och tillgängligt regionalt stödsystem etableras för att fånga upp idéer som kan bli nya innovationer. Den långsiktiga målsättningen är att det i sin tur ska leda till fler innovationer, stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning i Gävleborg.

Innovationsklivet är ett samverkansprojekt mellan offentligt finansierade aktörer som har ansvar för innovationsutveckling i Gävleborg; kommunala näringslivskontor, innovationsnoder, innovationshubbar, kluster och högskolan i Gävle.

Projektägare och drivande samordnande aktör är Region Gävleborg. Projektet finansieras genom regionala utvecklingsmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gävleborg och pågår 2017-2023.

Läs mer om

Ändring av beslut om stöd (pdf).

Tillväxtverkets beslut om stöd till projektet (pdf).