Innovationsstödsystemet

Innovationsklivet är ett samverkansprojekt mellan offentligt finansierade aktörer som har ansvar för innovationsutveckling i Gävleborg. Region Gävleborg äger och driver projektet och tillsammans med nedanstående aktörer bildar de ett innovationsstödsystem.

Innovationsstödsystemets aktörer finns även samlade på verksamt.se/gavleborg, den digitala plattformen för idébärare, entreprenörer och företagare i Gävleborg. Här finns information till personer som har en idé, vill starta, driva eller utveckla sitt företag.