Innovationsklivet

Projektet Innovationsklivet ska göra det enkelt och tydligt för idébärare hur de kan använda innovationsfrämjande tjänster för att komma vidare med sitt entreprenörskap, oavsett var i länet de befinner sig eller vilka de är.

Den långsiktiga målsättningen är att det i sin tur ska leda till fler innovationer, stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning i Gävleborg.