Innovationsklivet

Projektet Innovationsklivet ska göra det enkelt och tydligt för idébärare hur de kan använda innovationsfrämjande tjänster för att komma vidare med sitt entreprenörskap, oavsett var i länet de befinner sig eller vilka de är.

Den långsiktiga målsättningen är att det i sin tur ska leda till fler innovationer, stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning i Gävleborg.

Aktuellt

En kunskapsdag om skog, klimat och historia 15 augusti

Under en heldag, lördag 15 augusti, möts vi i Fågelsjö. Ett program runt olika teman om skog, historia, klimat och kultur. En dag som blickar både bakåt i historien och in i framtiden.

Omständigheterna med coronapandemin gör att vi ordnar exkursioner i det fria och visningar med begränsat deltagarantal. Dagen inleds 9.30 med presentationer av Jan-Åke Karlsson, Fågelsjö gammelgård, Gunilla Stenberg, museichef Hälsinglands museum och Elin Skogens, processledare Region Gävleborg.

Läs mer om eventet