Etableringar i Gävleborg

Vill du etablera ditt företag i Gävleborg? På webbplatsen Invest in Gävleborg samlas information om hur det går till att etablera och investera företag i vår region.

Region Gävleborg ansvarar för att öka antalet arbetstillfällen och mångfalden i regionen. Därför har webbplatsen Invest in Gävleborg tagits fram i samarbete med Business Sweden, den statliga nationella handels- och investeringsfunktionen, och regionens kommuner. Kommunerna har kunskap om vad som erbjuds lokalt och är därför är mycket viktiga för dig som ska etablera företag här.

Invest in Gävleborg får du:

  • information om hur du etablerar och expanderar din verksamhet i Gävleborg
  • information om olika affärs- och investeringsmöjligheter i Gävleborg
  • värdefulla kontakter till regionala och globala aktörer som jobbar med etableringar och investeringar
  • hjälp att identifiera investeringsmöjligheter som matchar ditt intresse
  • hjälp med praktiska frågor som rör din planerade investering, till exempel att guida till relevanta kontaktpersoner hos lokala myndigheter, leverantörer av hårdvara/maskiner och professionella serviceföretag i Gävleborg
  • hjälp att hitta och besöka de mest lämpliga platserna i Gävleborg för din etablering

 

Ledig mark och lediga lokaler

På Objektvision finns information om tillgängliga lokaler och tillgänglig mark i Gävleborgs kommuner. Det finns både privata och kommunala fastighetsägare. De lediga objekten presenteras på kartan eller i en lista. Privata fastighetsägare erbjuds att gratis registrera sina lokaler. Kontakta näringslivskontoret i din kommun eller registrera ditt objekt direkt på marknadsplatsen.