Besöksnäring

Region Gävleborgs roll är att samordna den regionala besöksnäringen. Det innebär att vara rådgivare, nätverksbyggare och branschföreträdare samt att bidra till att ge besöksnäringen i regionen bästa möjliga förutsättningarna för att växa.

Kanoter vid Rönnskär, Söderhamn.

Samordningsarbetet inom besöksnäringen utgår från den regionala utvecklingsstrategin och den regionala besöksnäringsstrategin som ligger i linje med den nationella besöksnäringsstrategin.

Region Gävleborg har också uppdraget att marknadsföra regionen på den internationella marknaden. Gävleborgs attraktionskraft ligger främst i natur- och kulturtillgångar och vår region erbjuder vildmark, berg, skärgård, djupa skogar och kulturarv.

Regional besöksnäringsstrategi för Gävleborg

Just nu pågår arbete med att ta fram en ny regional besöksnäringsstrategi som ska harmonisera med den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring, som lanserades den 18 oktober, 2021. Den nya regionala besöksnäringsstrategin ska gälla 2022–2030. Den nuvarande strategin kan du läsa här:

Regional besöksnäringsstrategi 2009–2021 (pdf)

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Region Gävleborgs besöksnäringsnyhetsbrev.