Näringsliv och innovation

Vi arbetar för att alla företag ska ha möjlighet att utvecklas och växa.

I Gävleborg har vi allt från tillverkningsindustri inom stål, skog och papper till företag inom besöksnäring, handel, kulturella och kreativa näringar, it-näringar och livsmedelsproduktion.

Vi har små som stora företag med olika förutsättningar och marknader och vi ska verka för att de offentliga aktörer som arbetar för detta gör det i god samverkan.

Innovationsstödsystem

För att stödja företagens utveckling har vi offentligt finansierade resurser för nyföretagande, affärsutveckling, kapitalförsörjning, export, import, investeringar, etableringar och innovativa miljöer.

Kommunernas näringslivskontor, Almi och inkubatorn Movexum, Invest in Gävleborg samt klusterinitiativen Future Position X, Triple Steelix, FindIT och Fiber Optic Valley arbetar för ett brett, dynamiskt och diversifierat näringsliv.