Näringsliv och innovation

För hållbar företagsamhet i Gävleborg

Avdelningen för Näringsliv och innovation har en viktig roll att verka för ett starkt, hållbart och innovativt näringsliv i Gävleborg. I uppdraget ingår att samordna, stödja och samverka med viktiga företags- och innovationsfrämjande aktörer så att länets styrkor bidrar till att omvandla utmaningar till möjligheter och utveckling för näringsliv och samhälle.

Genom tillgång till, och kunskap om, olika slags medel, såväl ekonomiska som andra finns möjlighet till stöd för finansiering, nätverkande och annat både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt som stöd för utveckling. 

Innovationsfrämjare, samarbetspartners och smart samverkan

De aktörer som har direkt kontakt mot enskilda företag och idégivare kallas innovationsfrämjare. De erbjuder stöd till insatser för idéer, nyföretagande, affärsutveckling, kapitalförsörjning, kompetenskartläggningar, export, import, investeringar, etableringar, digitaliseringsinsatser, tillgång till finansiering, testbäddar och innovativa miljöer. Tillsammans med Region Gävleborg och avdelningen för Näringsliv och Innovation m.fl. utgör de ett viktigt nätverk som i sin tur är engagerade i olika nationella och internationella nätverk med tillgång till expertis inom många områden. Alla företag ska ha möjlighet att kunna utvecklas och växa oavsett näring, storlek och lokalisering.

Arbetet för smart samverkan handlar om att erbjuda invånare mer tillgängliga och effektiva tjänster för innovationsutveckling genom att forma en gränsöverskridande samverkan, organisatoriskt och geografiskt, mellan forskare, näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle. Gävleborgs innovationsfrämjande aktörer utvecklar gemensamma modeller, metoder och verktyg för att driva innovationsprocesser från idé till efterfrågad produkt eller tjänst på marknaden. Att tänka på nya sätt, arbeta efter gemensamma metoder och starta gemensamma projekt kan driva fram idéer som kan vidareutvecklas till innovationer som i sin tur kan leda till både nya företag och till utveckling och/eller omställning av befintliga företag.

Näringsliv i Gävleborg

I Gävleborg finns allt från tillverkningsindustri inom stål, skog och papper till företag inom besöksnäring, handel, kulturella och kreativa näringar, it-näringar och livsmedelsproduktion med mera. Gävleborg utgör ett starkt logistiskt nav med närhet till Uppsala- och Stockholmsregionen, Arlanda och har en internationell hamn.

Avdelningen för Näringsliv och innovation arbetar för att bidra till att stärka och utveckla en rad specifika näringar där behov av stöd för utveckling är stort.