Sociala investeringar

Region Gävleborg testar nya metoder för att med tidiga eller förebyggande insatser skapa mänskliga och samhällsekonomiska vinster för jämlik hälsa i Gävleborg.

Vid Region Gävleborg finns samordnare och stödgrupp med uppdrag att stötta er som vill komma igång med sociala investeringar. Hör av er till oss för att få veta mer!

Läs mer om vårt arbete med sociala investeringar på Samverkanswebben.

Kontakt