LUPP

LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är ett enkätverktyg för att följa upp ungas livssituation. Frågorna i enkäten berör ämnen som ungas vanor och attityder gällande skola, fritid, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

LUPP kan bland annat användas för att:

  • skaffa kunskap om unga
  • underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter
  • skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga
  • förbättra ungas levnadsvillkor lokalt

Resultat LUPP 2019

Under hösten 2019 har Region Gävleborg, i samarbete med länets alla kommuner, genomfört enkätundersökningen LUPP. Totalt deltog cirka 3500 ungdomar i årskurs åtta, årskurs två på gymnasiet och 19–25-åringar. Klicka på länken nedan och ta del av tabeller och diagram för ett antal nyckelvariabler. Sammanställningarna gör det möjligt att både jämföra utvecklingen över tid och att jämföra resultatet mellan kommunerna för det senaste undersökningsåret.

Resultat LUPP 2019

Klicka här för att se affischen i större format