Lupp

Region Gävleborg i samarbete med regionens kommuner genomför enkätundersökningen Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för att bidra till en ökad förståelse om unga i Gävleborg, deras livssituation och åsikter.

Under några veckor i oktober och november får alla i årskurs 8 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet samt ett urval av ungdomarna i åldrarna 19-25 år möjlighet att besvara enkäten.Enkäten hjälper regionens beslutsfattare att fatta bra beslut om bland annat jobb, utbildning, hälsa och fritid.

Region Gävleborg har som mål att alla barn och unga i regionen ska ha inflytande över såväl sin personliga situation som samhällets utveckling. Därför behöver politiker och andra beslutsfattare kunskap om unga i Gävleborg och det är det bara de unga själva som kan berätta om. 


Klicka på bilden för att se större format