Om oss

Avdelning folkhälsa och hållbarhet ska verka för en hållbar regional utveckling och en jämställd och jämlik hälsa hos hela befolkningen. Avdelningen är ett strategiskt kunskapsstöd och processtöd i sociala hållbarhetsfrågor. Vi är en regional resurs i nära samverkan med andra aktörer.

Avdelning folkhälsa och hållbarhet arbetar för regional utveckling utifrån folkhälsa och social hållbarhet. Vi initierar, deltar och stödjer processer inom flera olika områden, till exempel integration och mångfald.

Avdelningen utgör också kunskaps- och processtöd för en mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård.

Vi är hbtq-certifierade och arbetar för att alla ska vara inkluderade och ingen ska bli diskriminerad.

Kontakt