Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Avdelning folkhälsa och hållbarhet är ett stöd i arbetet för en mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård.

Inom hälso- och sjukvården ska hälsoinriktade insatser integreras i det löpande arbetet. Vi stödjer det hälsoinriktade arbetet i hela hälso- och sjukvården och är ett stöd för både den privata och offentligt drivna hälso- och sjukvården. Stöd är vi genom att utbilda, samordna nätverk och följa upp det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

I detta ingår fortsatt arbete med införandet och utbildning kring Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna ger rekommendationer om metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja patientens förändring av en levnadsvana. De levnadsvanor riktlinjerna tar upp är: tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Hälso- och sjukvårdspersonal kan ta del av information, material, utbildningar med mera på regiongavleborg.se/halsoframjande