Regionalt miljöpris

Vet du någon person, företag eller organisation som gjort något bra inom miljöområdet? Alla som bor och eller verkar i Gävleborg kan nomineras till miljöpriset.

Miljöprisets kriterier

Priset kan tilldelas person/personer, företag och organisationer som visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet. Det kan till exempel vara:

  • innovativa idéer kopplade till faktiska åtgärder.
  • miljöteknik – produkter som ger faktiska miljöfördelar.
  • miljöinsatser för barn och unga.
  • insatser som har ett helhetstänk inom hållbarhetsområdet (ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet ).

Miljöprisjury

Det är Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd som står bakom miljöpriset. Syftet är att uppmärksamma de eldsjälar som driver på länets miljöarbete, och sprida deras goda exempel. Jury för miljöpriset består av ordförande, vice ordförande och vice andre ordförande i hållbarhetsnämnden. Ekocenter sköter det operativa arbetet.

Om priset

Vinnaren av priset får blommor, ett diplom och 10 000 kronor.