Illustration med människor, träd, hjärtan, bussar, lampor

Miljöpengarna – bidrag för mindre miljösatsningar

Har du en idé som bidrar till en bättre miljö i Gävleborg? Föreningar, företag och organisationer kan söka ekonomiskt bidrag för mindre projekt inom miljöområdet.

Miljöpengarnas kriterier

Syftet med miljöpengarna är att främja en miljömässig hållbar utveckling i Gävleborg.

Projekten som får bidrag ska syfta till att:

  • stärka och utveckla barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet.
  • minska miljöpåverkan från resor och transporter.

Minst ett av kriterierna ska uppfyllas i ansökan. Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad som ska uppnås, vilka aktiviteter som avses genomföras, en projektplan och en budget. Om projektplanen är längre än 1 år ska det sökta bidraget delas upp per kalenderår i budgeten. Projektet får pågå i max 3 år och påbörjas tidigast i januari 2024.

Mer information

Kontakta Christine Sisell om du vill veta mer om miljöpengarna, christine.sisell@regiongavleborg.se