Miljötinget

Miljötinget är ett regionsöverskridande projekt som årligen genomförs av Region Gävleborg och Region Dalarna. Målet med Miljötinget är att inspirera och engagera ungdomar i frågor som rör hållbar utveckling. Miljötinget ska också underlätta och skapa plattformar för vidare engagemang bland unga.

Miljötinget är en miljökonferens av ungdomar, för ungdomar. Den huvudsakliga målgrupp är ungdomar som är 14-19 år och som bor och verkar i Dalarna eller Gävleborg.

Stommen till Miljötinget är programrådet. Programrådet, som består av ungdomar från Region Gävleborg och Region Dalarna, planerar, marknadsför och genomför Miljötinget. Genom att programrådet ges ett stort inflytande över tingets utformning är Miljötinget väl anpassat för sin målgrupp och därmed alltid mycket omtyckt bland tingets deltagare.

Miljötinget är ett politiskt och religiöst obundet evenemang.