Regionala forskningsrådet i Mellansverige

Region Gävleborg administrerar Regionala forskningsrådet i Mellansverige. Ordförande är Göran Angergård, regiondirektör Gävleborg och föreståndare är Katarina Wijk, Region Gävleborgs forskning- och utvecklingsdirektör samt förvaltningschef för forskning och samhällsmedicin. Handläggare är Mark Magnuson.

RFR:s webbplats