Verksamheten – Samhällsmedicin

Samhällsmedicin har uppdrag som är regionövergripande men avdelningen jobbar också med verksamhetsnära uppföljningar och som allmänt metod- och kunskapsstöd inom Region Gävleborg.

Från och med 2020 tillhör den tidigare kvalitet- och analysenheten också samhällsmedicin.

Läs mer om våra arbetsuppgifter och se exempel på publikationer.

Samhällsmedicin bildar tillsammans med FoU Välfärd och Centrum för forskning och utveckling en del av Region Gävleborg som heter Centrum för kunskapsstyrning, och tillhör förvaltningen forskning och samhällsmedicin som ligger under regionstyrelseförvaltningen.

Samhällsmedicin har idag en stor bredd på uppdrag. Namnet Samhällsmedicin lever kvar från avdelningens tid i tidigare landstinget då enheten framför allt jobbade med folkhälsofrågor.

En jubileumsskrift över Samhällsmedicins tidigare verksamhet med utblick mot framtiden togs fram 2012, Samhällsmedicin – nu då och i framtiden (pdf).

En lång tillbakablick över hälsoläget och sjukvården i Gävleborg 1863 togs fram 2014 i samband med att landstingen fyllde 150 år, Bland blodiglar och arsenik – hälsoläge och sjukvård i Gävleborg 1863 (pdf)