Statistik

Under Fakta Gävleborg presenteras en del bearbetningar av resultat från exempelvis den nationella folkhälsoenkäten, ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) samt en uppföljning av indikatorer för regional utveckling i Gävleborg.

En del bearbetat material redovisas i Excel online. Vi presenterar eller länkar också till en del statistik som finns om länet via Folkhälsomyndighetens Folkhälsostudio, Kolada, Barnombudsmannens Max 18, Vården i siffror samt SCB:s statistikatlas och statistiken.