Tillgång och efterfrågan på arbetskraft, fördelat efter utbildningsnivå


(Klicka på bilden för att se den i större format)

Figuren är framtagen utifrån Statistiska centralbyråns (SCB) rapport Trender och Prognoser 2014: befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden och användes i förarbetet till Målbild 2030.

Figuren illustrerar tillgång och efterfrågan på arbetskraft fördelat efter utbildningsnivå. Observera att figuren illustrerar data på riksnivå. 2012 är faktiska värden, 2025 och 2035 är prognosticerade värden.

Både tillgång och efterfrågan på eftergymnasialt utbildade väntas öka kraftigt under prognosperioden, tillgången dock något kraftigare än efterfrågan. År 2035 väntas ett överskott på personer utan fullständig högskoleutbildning (har fullföljt studier motsvarande minst en termins högskolestudier men har ingen examen från universitet eller högskola). Efterfrågan på arbetskraft med gymnasial utbildning beräknas öka under prognosperioden samtidigt som tillgången minskar.

Källa: SCB (2014) och Samhällsmedicin Region Gävleborg.

För mer information se diskussionsunderlaget Trender och utmaningar inför år 2030 – ett diskussionsunderlag (pdf), samt SCB:s Trender och Prognoser 2014: befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden