Sannolikheten att vara sysselsatt som utrikesfödd i Gävleborgs län år 2014

Sysselsättningen bland utrikesfödda påverkas av en rad olika faktorer, vilket går att påvisa av den offentliga statistiken. Det handlar främst om faktorer som vistelsetid, utbildningsnivå, födelseregion och ålder (även kön har betydelse här precis som på arbetsmarknaden generellt).

Vad är det då som förklarar en lägre eller högre sysselsättningsgrad: är det födelseregionen som har betydelse eller är det vistelsetiden, vilken av faktorerna påverkar sysselsättningen i störst utsträckning?

Fokus i detta diskussionsunderlag finns därför i arbetsmarknaden och sysselsättningen bland utrikesfödda boende i Gävleborgs län år 2014. Med hjälp av en regressionsanalys utvärderas enskilda faktorers betydelse på sysselsättningen genom att de andra faktorerna hålls konstanta.

Sannolikheten att vara sysselsatt som utrikesfödd i Gävleborgs län år 2014 (pdf)