Saknar kontantmarginal efter födelseregion


(Klicka på bilden för att se den i större format)

I figuren illustreras andelen individer som saknar kontantmarginal i Gävleborgs län efter födelseregion.

Att sakna kontantmarginal innebär att sakna möjligheten att på en vecka skaffa fram 15 000 kr för oförutsedd utgift. Andelen män födda i Sverige som saknar kontantmarginal var 16 procent och andelen kvinnor var 22 procent år 2014. För män födda i Norden uppgav 9 procent att de saknar kontantmarginal, motsvarande siffra för kvinnor var 29 procent. För män och kvinnor födda i Övriga länder var andelen som saknar kontantmarginal 35 procent respektive 51 procent. Observera att det är endast andelen män och kvinnor från Övriga länder som saknar kontantmarginal som är signifikant högre jämfört med andelen män och kvinnor från Sverige som saknar kontantmarginal.

Källa: Folkhälsomyndigheten och Samhällsmedicin Region Gävleborg Hälsa på lika villkor (HLV) 2010-2014.

För mer information se diskussionsunderlaget Med utländsk bakgrund i Gävleborgs län – ett diskussionsunderlag om skillnader i hälsa (pdf)