Planeringsunderlag för Kultur- och kompetensförvaltningen

I detta planeringsunderlag presenteras data om länet som kan behövas vid planering av aktiviteter och strategier inom Kultur- och kompetensförvaltningen, i syfte att nå Kultur- och kompetensnämndens mål.

Läs rapporten i sin helhet (pdf)