Planeringsunderlag för Hållbarhetsförvaltningen

All kunskap som finns att tillgå om befolkningen, folkhälsan, de bakomliggande faktorerna, och regional utveckling, är relevanta för ett fortsatt arbete inom Region Gävleborg.

Därför är detta planeringsunderlag framtaget till Hållbarhetsförvaltningen med syfte att ge kunskap och nulägesbeskrivningar för diskussioner och planering av verksamhetens aktiviteter. Avgränsningen i materialet ligger främst i de prioriterade områdena som, tillsammans med de politiska målen från Hållbarhetsnämnden, fungerar som ett ramverk.

Läs rapporten i sin helhet (pdf)