Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet

Socialstyrelsen och SKL har i december varje år sedan 2006 publicerat Öppna jämförelser (ÖJ) av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. 

Förvaltningen har sedan starten bedrivit ett systematiskt analysarbete kopplat till dessa uppgifter och även haft en sammankallande roll i arbetsgruppen kring Öppna jämförelser i länet.

Samhällsmedicin deltar som Region Gävleborgs representant i det nationella nätverket kopplat till detta arbete. Med start 2015 kommer ÖJ hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet att succesivt övergå till annan form, bland annat den mer löpande digitala Vården i siffror. 

Läs mer om Öppna jämförelser.

Kontaktperson

Johanna Alfredsson
Utredare
johanna.alfredsson@regiongavleborg.se   
026-15 50 24, 070-652 19 88