Nedsatt psykiskt välbefinnande efter födelseregion


(Klicka på bilden för att se den i större format)

Psykiskt välbefinnande mäts i den nationella folkhälsoenkäten genom tolv frågor som mäter psykiska reaktioner på påfrestningar.

Om individen har svarat ”Ja” på minst två av tolv av dessa indexfrågor anses individen ha ett nedsatt psykiskt välbefinnande.

I figuren illustreras den andelen, inom varje födelseregion, som har nedsatt psykiskt välbefinnande. Andelen individer födda i Sverige som hade nedsatt psykiskt välbefinnande var 14 procent för män och 20 procent för kvinnor år 2014. Andelen män födda i Norden med ett nedsatt psykiskt välbefinnande var 13 procent mot 15 procent för kvinnor. Motsvarande för män och kvinnor födda i Övriga länder var 23 procent respektive 25 procent. Observera att endast andelen män från Övriga länder med nedsatt psykiskt välbefinnande är signifikant högre jämfört med män från Sverige.

Källa: Folkhälsomyndigheten och Samhällsmedicin Region Gävleborg Hälsa på lika villkor (HLV) 2010-2014.

För mer information se diskussionsunderlaget Med utländsk bakgrund i Gävleborgs län – ett diskussionsunderlag om skillnader i hälsa (pdf)