Med utländsk bakgrund i Gävleborgs län

Med utländsk bakgrund i Gävleborgs län – ur ett arbetsmarknads- och sysselsättnings-perspektiv

Inför nystarten av plattform för integration och mångfald, Integration Gävleborg 2.0, har Samhällsmedicin vid Centrum för kunskapsstyrning, Region Gävleborg tagit fram en beskrivande rapport med fokus på integration på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund.

Rapporten inleds med en beskrivning av migrationsmönster och befolkningsstruktur för befolkningen med utländsk bakgrund. Detta som en bakgrund till de fokuserade avsnitten om etablering på arbetsmarknaden, sysselsättning, samt företagande i länet. 

Som grupp är personer med utländsk bakgrund mycket heterogen. Rapporten har ett tydligt fokus på att visa på skillnader inom denna heterogena grupp, exempelvis mellan olika migrantgrupper, mellan åldersgrupper, och över vistelsetid. Detta gör i syftet att bidra till kunskapsbaserade faktaunderlag vid diskussioner om var resurser i första hand behöver sättas in.

Med utländsk bakgrund i Gävleborgs län (pdf)

Kontaktperson

Emma Mårtensson
Utredare/folkhälsoutvecklare
emma.martensson@regiongavleborg.se
026-531181, 072-2038141