Kompetens bland utrikes födda i Gävleborgs län år 2014

 

Från och med år 2035 väntas utrikes födda utgöra ungefär 20 procent av samtliga förvärvsarbetande i åldern 16-74 år, vilket kan jämföras med dagens nivå på 14 procent. 

Det betyder att utrikes föddas betydelse för den framtida sysselsättningen i Sverige blir allt viktigare, framförallt i ljuset av att utrikes födda väntas stå för hela befolkningsökningen i förvärvsarbetandes åldrar fram till år 2035. Etableringen till samhället i allmänhet och arbetsmarknaden i synnerhet blir en stor utmaning som öppnar upp stora möjligheter för Sverige och Gävleborgs län som har en åldrande befolkning och ett allt större behov av arbetskraft.

Syftet med denna rapport är att lyfta fram vilken kompetens som de utrikes födda i Gävleborgs län innehar. Den kompetens som analyseras är utbildningsnivå och utbildningsinriktning bland utrikes födda, kopplat till både sysselsättning och vistelsetid.

En förklaring som lyfts fram för att förklara den, oftast lägre, sysselsättningsgraden bland utrikes födda är vistelsetiden. Vistelsetiden säger något om hur lång tid det tar för individen att ta sig in på arbetsmarknaden, genom att studera hur lång tid det generellt tar innan en etablering på arbetsmarknaden sker.

(Klicka på bilden för att se den i större format)

Läs rapporten i sin helhet (pdf)