In- och utflyttning år 2015 – en deskriptiv rapport om Gävleborgs län

Befolkningsstrukturen i ett land, län eller kommun är resultatet av en rad olika faktorer så som nativitet, dödlighet, och geografisk rörlighet på flera nivåer.

Befolkningens storlek och dess sammansättning är också grunden för utveckling i ett land eller region. Syftet med den här rapporten är att deskriptivt kartlägga in- och utflyttningen till och från Gävleborgs län år 2015; vilka är det som flyttar och finns det några specifika grupper som flyttar mer i relation till andra, exempelvis med hänsyn till ålder, kön, utbildningsnivå, födelseland.

Fokus ligger på flyttningen till och från Gävleborgs län gentemot utlandet, flyttningen till och från Gävleborgs län gentemot Sveriges övriga län, samt omflyttningen inom Gävleborgs län och länets kommuner.

(Klicka på bilden för att se den i större format). 
Källa: SCB (2016), QGIS och Samhällsmedicin, Region Gävleborg

Läs rapporten i sin helhet (pdf)