Hållbar regional tillväxt och utveckling i Gävleborg – regionala jämförelser

Rapporten "Hållbar regional tillväxt och utveckling i Gävleborg – Regionala jämförelser" beskriver Gävleborgs förutsättningar för regional tillväxtpolitik. Frågeområdena i "En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020" fungerar som en avgränsning för rapporten.

Förutsättningarna i Gävleborg är utgångspunkten för regionens tillväxtpolitik. Att anpassa verksamhet och organisation till rådande omständigheter är därför nödvändigt i arbetet med regional utveckling. Länets karaktär och geografi ställer med andra ord egna krav på beslut och förändring. Men vilka är de regionala förutsättningarna i Gävleborg? Vilka prioriteringar är aktuella i Gävleborg som kräver anpassning och förståelse? Och vilka utmaningar står Gävleborg inför?

Denna rapport är ett försök att besvara dessa frågor. Rapporten utgår i första hand från Gävleborg. Men med utblickar i riket, i andra regioner och de i länet ingående kommunerna, skapas perspektiv kring frågeställningarna ovan. Målet är att läsaren bättre ska förstå de särskilda förutsättningar som finns i Gävleborg.