Försörjningskvoten - Gävleborg 1970-2050


(Klicka på bilden för att se den i större format)

Figuren visar försörjningskvotens utveckling i länet år 2006-2014 och prognosticerad utveckling 2015-2015.

Försörjningskvoten beskriver antalet individer i yngre i åldrar (0-19 år) samt äldre i åldrar (65 år och äldre) i förhållande till antalet individer i arbetsförålder (20-64 år). Resultatet visar hur många personer 100 personer i arbetsförålder måste försörja utöver sig själva. I Gävleborgs län har försörjningskvoten fluktuerat runt 75 från år 1970 fram till år 2008, vilket illustreras i figuren ovan. Därefter har försörjningskvoten börjat stiga, det är framförallt äldrekvoten som ökar. År 2014 var försörjningskvoten 81 och den förväntas öka med tio enheter till 91 till år 2050, med en topp runt år 2040 då kvoten beräknas vara 95.

Källa: SCB (2015) och Samhällsmedicin Region Gävleborg.

För mer information se rapporten Befolkningsprognos 2015 - för Gävleborgs län och länets kommuner (pdf)