Försörjning och anknytning på arbetsmarknaden i Gävleborgs län – Registerbaserad aktivitetsstatistik år 2014

För att förstå strukturer och vad som händer på den svenska arbetsmarknaden finns idag ett behov som sträcker sig längre än generella sysselsättnings- och arbetslöshetstal.

Det behövs en kompletterande och nyanserande bild för att förstå hur etablering och anknytningen till arbetsmarknaden ser ut. Med den registerbaserade aktivitetsstatistiken kan vi observera graden av etablering på arbetsmarknaden. Utifrån dessa uppgifter går det exempelvis att studera de individer som vi inte vet så mycket om, det vill säga de som saknar en tydlig koppling till arbetsmarknaden.

Läs rapporten i sin helhet (pdf)