Epidemiologiskt bevakningssystem och Kommunprofiler

För att övervaka hälsoläget i Gävleborgs län och i länets kommuner har Samhällsmedicin ett epidemiologiskt bevakningssystem med uppgifter om dödsorsaker, cancer- stroke- och hjärtinfarktincidens, medellivslängd, utbildningsnivå, folkmängd etc. 

Nya registeruppgifter från Socialstyrelsen och SCB beställs och uppdateras varje år. Med hjälp av olika statistiska metoder lokaliseras eventuella avvikelser över tid och mellan geografiska områden. Resultaten delges bland annat tillsammans med en del andra register och enkätuppgifter i kommunprofiler över hälsoläget. 

Kommunprofiler

Beskrivningar av hälsoläget i Gävleborgs län och i länets tio kommuner uppdateras årligen i de så kallade kommunprofilernaDe innehåller för närvarande följande uppgifter:

  • Medellivslängd
  • Dödsorsaker när det gäller cirkulationsorganens sjukdomar och skador.
  • Sjuklighet när det gäller hjärtinfarkter samt nya fall av cancer.
  • Ett urval bestämningsfaktorer för hälsoläget som ex valdeltagande, utbildningsnivå, förvärvsintensitet, kontantmarginal, behörighet till gymnasiet, sjuk- och aktivitetsersättning, fysisk aktivitet, fetma, barnfattigdom, riskabla alkoholvanor och rökvanor
  • Befolkningsuppgifter som ex antalet boende totalt och i olika åldersklasser samt en befolkningsprognos

Kontaktperson

Johanna Alfredsson
Utredare
johanna.alfredsson@regiongavleborg.se   
026-15 50 24, 070-652 19 88