Egenföretagande bland utrikes födda, Gävleborgs län år 2014


Syftet med denna rapport är att ge kunskap om företagandet i länet för inrikes- och utrikes födda samt ge en bild av hur lång tid det tar för utrikes födda att etablera sig som egna företagare jämfört med inrikes födda i Gävleborgs län. 

Rapporten utgör ett kunskapsunderlag för de som är intresserade av företagandet i Gävleborgs län och syftar främst till främja diskussioner kring hur man på olika sätt bättre skall kunna stödja företagandet i länet. 

Analysen är främst gjord utifrån SCB data från år 2014 men redovisar också på hur andelen företagare för inrikes- och utrikes födda utvecklat sig över tid (1997-2014). Datamaterialet från SCB är bearbetat av Samhällsmedicin, Centrum för kunskapsstyrning, Region Gävleborg.

Läs rapporten i sin helhet (pdf)