Befolkningsutveckling - Gävleborg 2006-2050(Klicka på bilden för att se den i större format)

Figuren visar länets befolkningsutveckling åren 2006-2014 och prognosticerad utveckling 2015-2015.

Gävleborgs län hade en befolkning om totalt 279 991 personer år 2014. Befolkningsutvecklingen har varit positiv sett till de senaste tio åren och prognosen visar på en relativt kraftig uppgång år 2015-2050. Befolkningsutvecklingen är som starkast de närmaste tio åren, och ökningen fortsätter, men mattas av därefter. Fram till år 2020 kommer befolkningen att öka till 292 147 invånare, år 2030 prognosticeras länets befolkning att vara 304 225 invånare, och år 2050 totalt 312 479 invånare.

Källa: SCB (2015) och Samhällsmedicin Region Gävleborg.

För mer information se rapporten Befolkningsprognos 2015 - för Gävleborgs län och länets kommuner (pdf)