Befolkningspyramid efter 10-årsgrupper


(Klicka på bilden för att se den i större format)

Figuren illustrerar prognosticerad befolkningspyramid för Gävleborgs län år 2030.

Befolkningspyramiden används för att illustrera befolkningens fördelning över ålder. Jämfört med befolkningspyramiden för år 2015 ses i denna figur en något mer jämn fördelning mellan åldrar. Figuren visar även här en ”midja” avseende mindre befolkningsgrupper i arbetsför ålder. Figuren visar också en bredare bas, med fler barn och unga, samt en bredare topp med fler personer äldre än 75 år, jämfört med 2015.

Källa: SCB (2015) och Samhällsmedicin Region Gävleborg. 

Kontaktperson

Emma Mårtensson
Utredare/folkhälsoutvecklare
emma.martensson@regiongavleborg.se
026-531181, 072-2038141