Befolkningspyramid efter 10-årsgrupper

 
(Klicka på bilden för att se den i större format)

Figuren illustrerar befolkningspyramiden för Gävleborgs län år 2015.

Materialet som används är prognosdata. Befolkningspyramiden används för att illustrera befolkningens fördelning över ålder. I figuren illustreras större befolkningsgrupper i de äldre och yngre åldrarna jämfört med grupper i arbetsför ålder, detta visas som en ”midja” i figuren. Särskilt åldersgrupperna 45-54 år och 65-74 år sticker ut lite mer än övriga åldersgrupper.

Källa: SCB (2015) och Samhällsmedicin Region Gävleborg.

Kontaktperson

Emma Mårtensson
Utredare/folkhälsoutvecklare
emma.martensson@regiongavleborg.se
026-531181, 072-2038141