Befolkningsprognos 2015

En uppdatering av SCB:s befolkningsprognos för Gävleborgs län och länets kommuner. Rapporten beskriver befolkningsutvecklingen fram till år 2050, med fokus på befolkningens storlek, kön- och ålderssammansättning. Första prognosår är år 2015.

När befolkningens storlek förändras, ändras också åldersstrukturen. Information om bland annat framtidens åldersstruktur är viktig vid planering och beslut i de flesta samhällsfrågor, exempelvis hur behovet av bostadsbyggande eller behovet av skola och omsorgstjänster kommer att se ut. Notera att en befolkningsprognos med prognoshorisont till år 2050 blir osäkrare ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig.

Befolkningsprognos 2015 för Gävleborgs län och länets kommuner (pdf)

Kontaktperson

Johan Frisk
Utredare
johan.frisk@regiongavleborg.se

026-53 14 73, 072-502 19 33