Befolkning, socioekonomi och hälsa - ett kunskapsunderlag om Gävleborgs län och länets kommuner

Kunskapsunderlaget är framtaget till och för samordningsförbundet Finansiell Samordning (FINSAM) och syftar till att ge en grund till diskussioner och planering utifrån befolkningen i Gävleborgs län kopplat till framförallt socioekonomiska faktorer och hälsa.

Läs rapporten i sin helhet (pdf)