Antal immigrerade och emigrerade - 2005-2030


(Klicka på bilden för att se den i större format)

Figuren är framtagen utifrån Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsprognos för Gävleborgs län och illustrerar flytt till och från utlandet.

År 2015-2030 visar prognosticerade värden. Migrationen står för en större del av den väntade befolkningsökningen. Över hela prognosticerade perioden förväntas invandringen är större än utvandringen. De närmaste åren antas invandringen ligga på höga nivåer. Främst beror detta på Migrationsverkets bedömning om ökad asyl- och anhöriginvandring de närmsta åren, framför allt från inbördeskrigsdrabbade Syrien. Även en fortsatt arbetskraftsinvandring antas bidra under hela 2010-talet.

Källa: SCB (2015) och Samhällsmedicin Region Gävleborg.

För mer information se diskussionsunderlaget Trender och utmaningar inför år 2030 – ett diskussionsunderlag (pdf), samt SCB:s Trender och Prognoser 2014: befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden