Andel utrikes födda förvärvsarbetare efter födelseregion och kön 2013


(Klicka på bilden för att se den i större format)

Födelseregionen har betydelse för etablering på arbetsmarknaden genom ett flertal olika faktorer och mekanismer. Figuren illustrerar andelen utrikes födda förvärvsarbetare efter födelseregion och kön år 2013 i riket och Gävleborgs län.

I riket är andelen utrikes födda förvärvsarbetare från Norden exkl. Sverige 64,5 procent för män och 68,4 procent för kvinnor. Personer från EU/EFTA exkl. Norden är 66,6 procent av männen förvärvsarbetare medan 61,1 procent av kvinnorna är förvärvsarbetare. Lägst andel förvärvsarbetare bland utrikes födda finns inom gruppen från Världen exkl. EU/EFTA, där 59 procent av männen och 50,5 procent av kvinnorna förvärvsarbetar.

Källa: SCB:s RAMS (2015) och Samhällsmedicin Region Gävleborg.

För mer information se rapporten Med utländsk bakgrund i Gävleborgs län - ur ett arbetsmarknads- och sysselsättningsperspektiv (pdf)