Andel utrikes födda förvärvsarbetare efter vistelsetid - Gävleborg 1997-2013


(Klicka på bilden för att se den i större format)

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden påverkas av många faktorer, en av dessa är vistelsetid. I figuren ovan beskrivs andelen utrikes födda förvärvsarbetande efter vistelsetid i Gävleborgs län.

Figuren visar att ju längre vistelsetid desto högre är andelen förvärvsarbetare. Mellan åren 1997-2013 har andelen utrikes födda förvärvsarbetare i Gävleborgs län med en vistelsetid under 10 år fluktuerat. Endast personer med en vistelsetid över 10 år har haft en förhållandevis tydlig trend uppåt med högre andel förvärvsarbetande. Alla vistelsetidsgrupper har en nedgång i och med finanskrisen i slutet av 2000-talets första decennium, men finanskrisen verkar ha påverkat personer med vistelsetid 2-4 år allra mest.

Källa: SCB:s RAMS (2015) och Samhällsmedicin Region Gävleborg.

För mer information se rapporten Med utländsk bakgrund i Gävleborgs län - ur ett arbetsmarknads- och sysselsättningsperspektiv (pdf)