Alkohol- och drogvaneundersökningen: CAN-enkäten

Uppgifter om skolelevers alkohol-, drog- och tobaksvanor i Gävleborgs län samlas regelbundet in för årskurs 9 (år 1996, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011 och 2014) och för gymnasiets årskurs 2 (år 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013 och 2016).

Undersökningarna genomförs av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) och Samhällsmedicin bearbetar och analyserar uppgifterna om skolelevers alkohol-, drog- och tobaksvanor för Gävleborgs län.

För ett antal nyckelvariabler, så som exempelvis alkoholkonsumtion, använt tobak i någon form och använt narkotika beskrivs förändring över tid i skolelevers alkohol-, drog- och tobaksvanor och för det senaste undersökningsåret 2016, presenteras även jämförelser mellan kommunerna inom Gävleborgs län.

Alkohol- och drogvaneundersökning

Kontakt

smg@regiongavleborg.se