Om oss

Samhällsmedicin är en strategisk analys- och uppföljningsavdelning inom Region Gävleborg. Förvaltningen arbetar med kvalificerad analys och beslutsstöd, bland annat på uppdrag av Region Gävleborgs förvaltningschefer.

Verksamheten vilar på kunskapsbaserade metoder och ett vetenskapligt förhållningssätt. Ett sådant synsätt bidrar till att våra samarbetspartners kan hämta stöd i våra kunskaper och lita på att våra iakttagelser är objektiva.

Samhällsmedicin genomför analyser och är ett vetenskapligt metodstöd. Arbetet består i att ge nulägesanalyser och följa indikatorer för regional utveckling och folkhälsa, att sammanställa prognoser och att genomföra analyser utifrån historiska data samt att proaktivt göra fördjupningsanalyser inom områden som har betydelse för regional utveckling. Förvaltningen samlar in, bearbetar och analyserar data med ett vetenskapligt förhållningssätt. Samhällsmedicin bidrar till hållbar utveckling, jämlikhet och god hälsa genom kunskapsstyrning vilket i detta sammanhang främst sker genom framtagande och spridning av kunskapsunderlag och beslutsunderlag.

Samhällsmedicin bildar tillsammans med FoU Välfärd och Centrum för forskning och utveckling Region Gävleborgs Centrum för kunskapsstyrning.

Kontaktuppgifter till medarbetare på Samhällsmedicin

Nationella enkätundersökningar

Samhällsmedicin har en samordnande funktion gällande Gävleborgs arbete med