Valdeltagandet i Gävleborgs län

Hur ser valdeltagandet i Gävleborg ut och hur varierar det? Vad påverkar valdeltagande och valbeteende? Rapporten beskriver valdeltagandet i olika områden och i olika grupper i Gävleborg. Rapporten tar hjälp av teoretiska resonemang för att beskriva hur exempelvis utbildning, inkomst och härkomst påverkar valdeltagande och -beteende.

Dessa faktorer förklarar bland annat varför vissa områden har högre valdeltagande än andra.

Läs hela rapporten här