Lägesbild av arbetsmarknaden i Gävleborg med anledning av Covid-19

Samhällsmedicin har sammanställt en lägesbild av arbetsmarknaden i Gävleborgs län mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset. Bildspelet innehåller fakta och nulägesbilder om arbetsmarknaden i Gävleborg, varvat med trender, erfarenheter och en kontext. Nulägesbilderna kommer att uppdateras när siffror för april finns tillgängliga

Lägesbild av arbetsmarknaden i Gävleborg med anledning av Covid-19 (pdf)