Samhällsmedicin

Samhällsmedicin är en strategisk analys- och uppföljningsavdelning inom Region Gävleborg.

Samhällsmedicin arbetar med olika slags analyser och uppföljningar ofta i samverkan och samarbete med andra aktörer inom Region Gävleborg. Läs mer om verksamheten

Samhällsmedicin bildar tillsammans med FoU Välfärd och Centrum för forskning och utveckling Region Gävleborgs centrum för kunskapsstyrning. Verksamheten vilar på kunskapsbaserade metoder och ett vetenskapligt förhållningssätt.