Samhällsmedicin

Samhällsmedicin är en strategisk analys- och uppföljningsenhet inom Region Gävleborg. 

Förvaltningen arbetar med beslutsstöd och kvalificerad analys, på uppdrag av regiondirektör. Verksamheten vilar på kunskapsbaserade metoder och vetenskapligt förhållningssätt.