FoU Välfärd

FoU Välfärd ska främja en kunskapsbaserad välfärd genom att stödja kommunernas utvecklingsarbete beträffande kvalitet, metoder och kompetens inom socialtjänstens verksamhetsområden

FoU Välfärd arbetar på uppdrag från framför allt länets socialchefer med studier, utvärderingar, utvecklingsarbeten, utbildningar och följeforskning inom socialtjänstens område. Verksamheten vilar på kunskapsbaserade metoder och vetenskapligt förhållningssätt.” Samverkan sker med högskola, region och länsstyrelse.

Mer information om FoU Välfärd