Krister Ågren

Statistiker

Kontakt

Centrum för Forskning och Utveckling
Uppsala universitet/Region Gävleborg
801 88 Gävle

026-15 35 37
krister.agren@regiongavleborg.se