Hans Högberg

Statistiker

Kontakt

Centrum för Forskning och Utveckling
Region Gävleborg
801 88 Gävle

026-15 41 50
076-307 74 42
hans.hogberg@regiongavleborg.se