Andreas Palm

Forskningshandledare, Med dr 

Kontakt

Centrum för Forskning och Utveckling
Uppsala universitet/Region Gävleborg
801 88 Gävle

026-15 83 82
andreas.palm@regiongavleborg.se