Ulrika Östlund

Ulrika Östlund

Med dr, forskningshandledare

Som forskningshandledare arbetar jag med vetenskaplig handledning till anställda inom Region Gävleborg. Det kan gälla allmänna frågor kring planering och genomförande av studier och projekt med eller utan anknytning till en akademisk utbildning men också specifika metodfrågor. Jag är särskilt intresserad av mixade metoder (mixed methods research), interventionsstudier och implementeringsforskning och har erfarenhet av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder för datainsamling och analys. Jag arbetar också med CFUG:s forskningsrelaterade kursverksamhet.

Jag är leg sjuksköterska med specialistutbildning i onkologisk vård och disputerade 2008 vid Karolinska institutet på en avhandling med titeln Livskvalitets- och hälsoeffekter i onkologisk omvårdnad – patientperspektiv och familjeperspektiv. Jag har haft förmånen att få göra postdoc vid Universitetet i Stirling, Skottland och vid Umeå universitet. Mina forskningsintressen rör framförallt interventioner för värdig vård i livets slut och familjecentrerad omvårdnad. Jag arbetar halvtid på CFUG och halvtid på Centrum för samskapad palliativ vård vid Linnéuniversitetet. 

Kontakt

Centrum för Forskning och Utveckling
Uppsala universitet/Region Gävleborg
801 88 Gävle

026-53 14 30
ulrika.ostlund@regiongavleborg.se